Årsmøte

Vi kaller herved inn til årsmøte på Ulstein Bibliotek Søndag 10. Mars kl 11:00!

Alle som har betalt årskontigent for 2019 kan møte.

Her skal følgande sakar takast opp:

  • Nytt styre skal velges
  • Økonomi gjennomgang
  • Gjennomgang av arrangement som vi har hatt
  • Oppstart av planlegging av nytt arrangement
  • Sponsor gjennomgang
  • Andre punkt. (Ta med ønsker)

Mvh Syreleiar, Per Olav Digre